O nás

Členové této improvizační skupiny začali pracovat v říjnu 2009 na popud Míši Vymazalové (trenérky týmu), která se s tímto typem „divadelní zábavy“ seznámila na svých studiích v Praze.., a tak se sešel téměř celý chlapecký skautský oddíl Nibowaka a k nim se přidalo pár děvčat z Oičega a z literárně dramatického oddělení ZUŠ Boskovice. S místem zkoušek vypomohl pan farář Miroslav Šudoma, který na pravidelné nejprve nedělní, poté středeční zkoušky propůjčil Lískám farní školičku. Lísky mají za sebou již mnoho veřejných improvizačních zápasů jednak mezi sebou, ale i s „přespolními“ týmy (Brigáda,Střeli,..), z toho jeden v Praze s improvizační skupinou Střeli a potom několik krátkých Improšou.

Členové Lísek se několikrát zúčastnili seminářů pod vedením zkušené improvizátorky, trenérky a rozhodčí Jany Machalíkové. Na začátku měsíce října  2010 byly Lísky zapsány mezi české improvizační týmy na webových stránkách Improligy.

A o co v impro zápase jde?
Jde o skvělou zábavu, u které se baví především divák, který může dění na jevišti ovlivnit svým námětem a názorem.

DIVADLO + HOKEJ = IMPROZÁPAS